Workshop - Mimiek en Rolnemen

     

Mimiek en Rolnemen zijn belangrijke onderdelen van de Nederlandse gebarentaal.

Voor veel mensen is het moeilijk om altijd de juiste mimiek te uiten of om op de juiste manier rol te nemen.

IMG_0405

 

Gebarentaal voor Iedereen heeft een workshop ontwikkeld om extra te oefenen met de onderwerpen Mimiek en Rolnemen. Tijdens deze workshop zullen er veel praktische oefeningen worden gedaan, hieronder vindt u het dagprogramma. Verschillende soorten oefeningen als individuele, partner- en groepsoefeningen worden behandeld. Er wordt aandacht besteed aan de theorie, waarom is het aannemen van mimiek en het nemen van rol belangrijk?


IMG_0403

Docent is Tom Uittenbogert

André Uittenbogert is als tolk Nederlandse Gebarentaal en assistent ook aanwezig

Voor wie is de workshop ontwikkeld?

De workshop is voor Algemeen Belangstellenden die module 1, 2 of 3  of TPRS “Introductie tot het Hele verhaal in Gebarentaal” hebben afgerond en voor alle studenten van de opleiding Nederlandse Gebarentaal docent/tolk/schrijftolken en erkende tolken/schrijftolken die graag meer willen oefenen met hun eigen mimiek en rolnemen’s vaardigheden.

Wanneer vind de workshop voor Beginners plaats?

Op zaterdag ???? zal de workshop voor Beginners plaatsvinden in Amsterdam.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Adres: Daguerrestraat  69, 1087 AW Amsterdam.

Deze geheel verzorgde dag zal er als volgt uitzien;

 • – Begin van de Workshop, kennismaking
 • – Wat is Mimiek en Rolnemen?
 • – Warming-up
 • – Groepsopdracht
 • – Individuele opdracht
 • 12:30uur: Lunchpauze
 • – Groepsopdracht
 • – Voorbereiding, Prestatie, Groepsfeedback en evaluatie
 • – Extra toelichting over een workshop Mimiek en Rolnemen – Gevorderden
 • 16:00uur: Ontvangst bewijs van deelname

Kosten voor workshop Mimiek en Rolnemen – Beginners:

€ 80,= p.p. (inclusief koffie en/of thee, exclusief 21 % BTW en Lunch) voor erkende tolken, schrijftolken en belangstellenden,
€ 55,= p.p (inclusief koffie en/of thee, exclusief 21 % BTW  en Lunch) voor tolk en schrijftolk-studenten

Lunch is voor uw eigen rekening. Aan het eind van de dag krijgen de cursisten een bewijs van deelname.

Deze workshop is inmiddels aangevraagd bij de stichting RTG als nascholingsacitiveit!

Totaal: ??. Categorie 1 Taal- en tolkvaardigheden: ? uur; Categorie 2: Attitude: ? uur en Categorie 3 Doelgroepen: ? uur.

Wanneer vind de workshop voor Gevorderden plaats?

Op zaterdag ???? zal de workshop voor Gevorderden plaatsvinden in Amsterdam.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Adres: Daguerrestraat  69, 1087 AW Amsterdam.

Deze geheel verzorgde dag zal er als volgt uitzien;

 • – Begin van de Workshop, kennismaking
 • – Wat hebben jullie tot nu toe geleerd?
 • – Warming-up
 • – Groepsopdracht
 • 12:30 uur: Lunchpauze
 • – Individuele opdracht
 • – GroepsopdrachtPresentatie, Feedback – bespreking (individueel) en evaluatie
 • 16.00 uur: Ontvangst bewijs van deelname

Kosten voor workshop Mimiek en Rolnemen – Gevorderden:

€ 90,= p.p. (inclusief koffie en/of thee, exclusief 21 % BTW en Lunch) voor erkende tolken, schrijftolken en belangstellenden
€ 65,= p.p (inclusief koffie en/of thee, exclusief 21 % BTW en Lunch) voor tolk en schrijftolk-studenten

Deze workshop is inmiddels aangevraagd bij de stichting RTG als nascholingsacitiveit!

Totaal: ??. Categorie 1 Taal- en tolkvaardigheden: ? uur; Categorie 2: Attitude: ? uur en Categorie 3 Doelgroepen: ? uur.

 

Aan het eind van de dag krijgen de cursisten

een bewijs van deelname! 

 

 

€ 10,= korting als u zich voor beide workshops hebt ingeschreven.

 

Voor aanvraag kunt u een e-mail sturen naar Gebarentaal voor Iedereen, klik hier voor de contact gegevens.

Bent u geïnteresseerd in deze dag vol ervaringen en nieuwe contacten?

 

Inschrijven workshop

 

Een stukje theorie

Onder Mimiek verstaat men de natuurlijke, algemene menselijke gezichtsuitdrukkingen. De Mimiek kan een verplicht onderdeel zijn van een gebaar. Bij het gebaar BOOS bijvoorbeeld moet altijd boos gekeken worden, anders komt de betekenis niet goed over, het gebaar BLIJ vereist een blijde mimiek, bij het gebaar LIEF hoort een lieve gezichts-uitdrukking.

In gesproken talen is de intonatie waarmee de spreker iets vertelt heel belangrijk. Als de spreker iets zegt alsof hij iemand anders is, bij directe rede, dan gebruikt hij de intonatie die op dat moment bij die andere persoon hoort. Hij kan ook een accent van die andere persoon nadoen. Zo kan de gesprekspartner duidelijk merken dat de spreker vertelt vanuit het gezichtspunt van die andere persoon.

Bij Rolnemen in Gebarentaal doet de gebaarder vaak net zoiets. Hij gebruikt de mimiek en lichaamshouding die horen bij de persoon van wie hij de rol neemt. Bij het vertellen van een verhaal kan een spreker of gebaarder verschillende gezichtspunten gebruiken.

Als iemand een verhaal vertelt dat over hem zelf gaat, zal hij het vanuit zijn gezichtspunt vertellen. Als de verteller een verhaal over iemand anders vertelt, dan kan hij kiezen vanuit welk gezichtspunt hij dat doet: vanuit zichzelf of vanauit het gezichtspunt van die ander persoon. Hij kan het verhaal over iemand anders ook af en toe vanuit het gezichtspunt van die andere persoon vertellen. Door een zin letterlijk te herhalen die een ander heeft gezegd. Gezichtspunt kan ook worden gelezen als perspectief.

Bron. Schermer e.a. (red.) (2006). Rolnemen en Mimiek. De Nederlandse Gebarentaal. 6e druk. 1991 Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, Amsterdam