Workshop Boeken voorlezen in NGT

     

Voor deze workshop leer je hoe je op een spannende manier gebarenverhalen kan vertellen. Je oefent met je handen, je lichaam en je gezicht in een mooi ritme te bewegen. Dat doe je door je in te leven in elk verhaal.

Je laat met je handen zien hoe je loopt of eet. Met je gezicht laat je zien hoe hard je loopt of hoe je geniet van het eten. Via je ogen vertel je, met een beschrijving, hoe de omgeving of een dier eruit ziet. Alles druk je uit met je handen, je lichaam en je gezicht.

Ook oefen je met het wisselen van verschillende rollen. Je praat met een konijn. En het konijn met jou. Je laat met je mimiek zien tegen wie je praat.

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor mensen die de gebarentaal een beetje beheersen, en mensen die graag een boek in de Nederlandse Gebarentaal wil leren voorlezen aan hun dove/slechthorende kind. Ook voor (student) erkende tolk Nederlandse Gebarentaal, (student) erkende schrijftolken en ouders met hun dove/slechthorende kind!

Deze workshop is goedgekeurd door de stichting RTG als nascholingsacitiveit!

Totaal: 0.55. Categorie 1 Taal- en tolkvaardigheden: 4,0 uur; Categorie 2: Attitude: 0.0 uur en Categorie 3 Doelgroepen: 1.5 uur.

Na het volgen van deze workshop kunt u doorstromen naar de workshop Gevorderden Boeken Voorlezen in NGT als u dat wil.

Docent is Anka Uittenbogert en Esther de Veer als stemtolk Nederlandse Gebarentaal. Ze heeft veel ervaring met het vertalen van de Nederlandse Gebarentaal in de gesproken Nederlands tijdens het voorlezen van een boek in NGT.

Workshop Beginners 

In deze workshop wordt er aandacht gegeven aan de leeftijden vanaf drie jaar tot zeven jaar aan wie gebarenverhalen worden verteld. In speciaal aandacht voor genoemde groepen wordt besteed aan:

– hoe trek je een aandacht aan kleine kinderen tijdens het vertellen

– hoe maak je duidelijk hoe dieren/mensen of dingen eruit zien?

– hoe zorg je dat genoemde kinderen naar jou blijven kijken door je spannend gebarenverhalen vertellen met het gebruik van je rolnemen en mimiek?Klik op de bovenstaande foto voor de video.

Wanneer? Waar? Hoe laat?

Zaterdag 14 juni 2014

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Adres: 

In het gebouw van Bewonersvereniging ‘de IJers’

Daguerrestraat 69
1087 AW Amsterdam

 

Kosten?

€ 108,90 per persoon (inclusief koffie en/of thee, Lunch en BTW) voor erkende tolken, schrijftolken en belangstellenden.

€ 72,60 (inclusief koffie en/of thee, Lunch en BTW) voor tolk en schrijftolk-studenten.

 

LET OP: ER IS NOG 1 PLAATS VRIJ. VOL = VOL!!!!

 

Inschrijven workshop

Workshop Gevorderden

In deze workshop wordt er aandacht gegeven aan de leeftijden vanaf acht jaar tot twaalf jaar aan wie gebarenverhalen worden verteld. In speciaal aandacht voor genoemde groepen wordt besteed aan:

  • hoe ‘spring’ je van verteller naar rolnemer, met mimiek (hoe je als rolnemer laat zien wie je bent, wat je doet, etc inclusief het gebruik van classifiers)?
  • hoe je een situatie gaat beschrijven voordat je gaat rolnemen (perspectief)? Oefenen met een beginsituatie en met het verbinden van de ene situatie naar de andere situatie
  • hoe je met het rolnemen gaat onderscheiden van meerdere figuren tijdens het vertellen?
  • hoe geef je een rap-gebarenrijmpje?

 

Wanneer? Waar? Hoe laat?

????

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Adres: 

In het gebouw van Bewonersvereniging ‘de IJers’

Daguerrestraat 69
1087 AW Amsterdam

 

Kosten?

€ 121,= per persoon (inclusief koffie en/of thee, lunch en BTW) voor erkende tolken, schrijftolken en belangstellenden.

€ 90,75 (inclusief koffie en/of thee, lunch en BTW) voor tolk en schrijftolk-studenten.

Inschrijven workshop