Gebarentaal voor Iedereen

Voorlichting

     

Voorlichting is bedoeld om u in korte tijd en op een krachtige manier kennis te laten maken met doofheid en gebarentaal, bijvoorbeeld: Heeft u een dove collega? Hoe communiceert u met dove collega?

Er zijn vier verschillende doelgroepen:

 • Instellingen en bedrijven,
 • Schoolklassen,
 • Familie en vrienden van een doof kind of volwassene,
 • Bedrijven met een dove werknemer in dienst,

Dit neemt niet weg dat wij iedere voorlichting proberen aan te passen aan de vraag van de klant.Een voorlichting is een introductie bijeenkomst, waarbij zoveel mogelijk relevante informatie wordt gegeven naar aanleiding van de door u gestelde vragen.

Er is een lespakket voor de kinderen uit groepen 5 en 6 van reguliere scholen ter beschikking.

Doelstelling van het lespakket is:

Kinderen leren wat het betekent om doof te zijn en gebarentaal te gebruiken en leren basale vaardigheden om met dove mensen contact te kunnen maken.

Het is de bedoeling dat de lessen gegeven worden door de eigen leerkracht in samenwerking met een Gebarentaal-vaardige persoon van 1.2.Communicate. Met Gebarentaal-vaardige persoon bedoelen we iemand die de Nederlandse Gebarentaal machtig is. Het is helemaal perfect als er een dove volwassene beschikbaar is die NGT-vaardig is. De lessen zijn speciaal ontwikkeld voor de mogelijkheid dat een dove en een horende samen lesgeven. Bovendien is dit voor de kinderen ook het meest instructief.

Het lespakket bestaat uit:

 • een uitgebreide handleiding voor de eigen leerkracht en de gebarentaalvaardig persoon,
 • een videoband,
 • 30 leerlingenboekjes,
 • een te kopiëren Gebarendiploma !

– een uitgebreide handleiding voor de eigen leerkracht en de gebarentaalvaardige persoon
– een videoband
– 30 leerlingenboekjes
– een te kopiëren Gebarendiploma !

De 4 (eventueel 5 ) lessen bestaan uit:

Les 1: …… wat is “doof zijn”
Les 2: …… over gebarentaal
Les 3: …… school voor dove kinderen
Les 4: …… communiceren in gebarentaal
Les 5: …… communiceren met dove mensen (eventueel)

Elke les heeft dezelfde opbouw en bestaat uit:

 • Introductie (ongeveer 15 minuten,
 • Theorie (ongeveer 30 minuten,
 • Verwerking (ongeveer 30 minuten,
 • Afsluiting (ongeveer 15 minuten,

Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de kinderen thuis en/of op school samen met de eigen groeps-leerkracht op een ander moment in de week, tijd besteden aan een huiswerkopdrachtje, welke tijdens de afsluiting van de les gegeven wordt en in de volgende les in de introductie besproken wordt.

De doelstellingen voor de afzonderlijke lessen zijn:

Les 1
De kinderen maken kennis met het begrip “doofzijn” en leren iets van de technische aspecten van het doof zijn. De kinderen doen de eerste  ervaringen op met gebaren

Les 2
De kinderen leren wat gebarentaal is. Ook leren de kinderen waarop ze moeten letten wanneer ze met dove mensen communiceren. Ook denken de kinderen na over wat het betekent om doof te zijn.

Les 3
De kinderen leren hoe dove kinderen les krijgen op school en oefenen met 1-handig tellen. Ook leren de kinderen vingerspellen

Les 4
De kinderen leren enkele basis-gebaren en oefenen die in routines in Gebarentaal en leren ook dat er geen 1-op-1 relatie is tussen Nederlands en Gebarentaal

Les 5
We doen een suggestie om het geleerde in de praktijk te oefenen!

We hebben geprobeerd de lessen een zo praktisch mogelijk en visueel mogelijk karakter te geven. Voor de kinderen is een setje schriftelijk materiaal ontwikkeld vanuit het idee dat kinderen het leuk vinden materiaal over te houden uit het project en met behulp daarvan ook thuis over het project kunnen vertellen. Bovendien kan datzelfde materiaal naast het gebruik ervan in de les ook als uitgangspunt kan dienen voor verdieping en verdere oefening, bijvoorbeeld in de huiswerkopdrachtjes.

Wanneer een dove volwassene samen met de eigen leerkracht de lessen gaat geven, dan kan dit niet zonder de aanwezigheid van een tolk. Deze tolk is essentieel om de communicatie tussen de leerkracht en de dove volwassenen en tussen de kinderen en de dove volwassene vloeiend te laten verlopen. Daarnaast is de aanwezigheid van een tolk ook voor kinderen zeer instructief!

Deze lespakket heeft het Nederlands Gebarencentrum ontwikkeld voor de kinderen uit groepen 5 en 6 van reguliere scholen.

Nieuwsgierig?

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Gebarentaal voor Iedereen, klik hier voor de contact gegevens en offerte.