Onze organisatie

     
Wij zijn een onderneming gespecialiseerd op het gebied van Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met Gebaren, Dovencultuur en coaching.
Ons streven is om als bruggenbouwers de contacten tussen horenden en slechthorenden/doven te verbeteren en beide gemeenschappen samen te laten komen.

 

Doelen

Als uitvoerders en/of adviseurs op het gebied van NGT hebben we de volgende doelen:

Media en cultuur

Bekendheid van dovencultuur verbeteren door middel van media en toneelvoorstellingen. Hierbij werken we samen met diverse opdrachtgevers op het gebied van cultuur en media.

Communicatie/Coaching op maat

Kennis van Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur verbeteren. We maken lespakketten die op specifieke doelgroepen zijn afgestemd, in samenwerking met de opdrachtgevers.

 

Workshops

Bewustzijn op het gebied van Nederlandse Gebarentaal vergroten. We verzorgen allerlei workshops op het gebied van Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

Poëzie in Nederlandse Gebarentaal

Bewustzijn op het gebied van poëzie in Nederlandse Gebarentaal vergroten. We verzorgen allerlei workshops en lezingen op het gebied van Nederlandse Gebarentaal

Dove tolk Gebarentaal (Relaytolk)

Het inschakelen van een Dove tolk Gebarentaal voor diverse tolkopdrachten, die alles te maken heeft met dove allochtonen, doven met een taalachterstand en internationale Gebarentaal.

Onze bedrijf is wel erkend door de Kamer van Koophandel (KvK nr: 52653188); Instellingen, Bedrijven, Onderwijs en Belastingdienst (BTW nr: NL8505.37.721.B.01).

klik hier voor de contact gegevens.