Maak examens meer toegankelijk voor doven - Iris Wijnen en Tom Uittenbogert

     
Posted by
|

Dove mensen hebben vaak moeite met het begrijpen van de Nederlandse taal. Dit belemmert hen bij het maken van examens. Met betrekking tot toetsen en examens in het vo en mbo is er een protocol ontwikkeld door een belangenvereniging. Niet alle examens vallen hieronder. Het is hoog tijd voor veranderingen, zeker als er met de invoering van het Passend Onderwijs meer dove leerlingen in zullen stromen in reguliere vormen van onderwijs.

 

Voorblad EXAMENS

Artikel Maak examens meer toegankelijk voor Doven 1

Artikel Maak examens meer toegankelijk voor Doven 2

Artikel Maak examens meer toegankelijk voor Doven 3