Inschrijfformulier voor de workshop: Poëzie in NGT

     
  • Machtigingskaart

    Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Gebarentaal voor Iedereen om van zijn/haar ondergenoemde (giro) rekening bedragen af te schrijven wegens: