Inschrijfformulier voor opfriscursus TPRS "Het hele verhaal in Gebarentaal"

     

Inschrijfformulier voor de Opfriscursus "Het Hele verhaal in Gebarentaal "

  • Machtigingskaart

    Ondergetekende verleent hierbij eenmalige machtiging aan Gebarentaal voor Iedereen om van zijn/haar ondergenoemde (giro) rekening bedragen af te schrijven wegens:
  • A.u.b. ook uw voorkeur voor afboekingsdatum vermelden: