Cursus Ouders module met dove kind/Coaching op Maat

     

Voor de doelgroep ouders, familie en betrokkenen van en bij jonge kinderen is door het Nederlands Gebarencentrum een viertal modulen ontwikkeld waarin communicatieve vaardigheden in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG) worden aangeleerd.

Voorop staat in deze modulen dat de vaardigheden die worden aangeboden de doelgroep in staat stelt te communiceren over alledaagse gebeurtenissen met jonge dove en ernstig slechthorende en met of zonder C.I. kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Met de huidige medische ontwikkelingen zoals het cochleaire implantaat vragen veel ouders zich af of het leren van Gebarentaal dan wel van belang is.

Voorop staat dat er communicatie tussen de ouders en het kind op gang komt. Bij kinderen met een gehoorstoornis is het van het allergrootste belang dat er een visuele taal wordt gebruikt die volledig toegankelijk is voor het kind.

In de eerste jaren zal het nog niet altijd duidelijk zijn hoe het kind zich ontwikkelt en op welke manier het kind profijt zal hebben van bijvoorbeeld een C.I. of gehoorapparatuur.

Inzetten op een tweetalige benadering met als eerste taal de Nederlandse Gebarentaal is kiezen voor een veilige weg waarin bij het kind de taalontwikkeling en de communicatie op gang kan komen. Een eventuele overstap in een later stadium naar Nederlands met Gebaren is dan goed te maken. Want tenslotte zijn de beste NmG’ers mensen die graag zijn in NGT. En de overstap van Nederlandse Gebarentaal naar Nederlands met Gebaren is makkelijker te maken dan omgekeerd.

Coaching op Maat

Na het volgen van vier Ouders modules bieden we ook een coaching op maat aan de ouders die graag verder wilt leren, o.a. NGT vaardigheden.

Wij, Gebarentaal voor Iedereen, bieden u professionals die vanuit hun opleiding, ervaring en enthousiasme met u of voor u, aan het werk gaan.

Wanneer u bij ons een aanvraag indient voor een cursus Oudersmodule of coaching op maat, dan zoekt Gebarentaal voor Iedereen uit ons freelancerbestand iemand die bij u past.

De ouders betalen dit uit hun Persoons gebonden Budget (PGB) voor dove kinderen.

Klik hier voor meer informatie.

Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden en offerte.