Coaching op Maat

     

Voor bedrijven en organisaties

Gebarentaal voor Iedereen stimuleert bedrijven Doofvriendelijk te ondernemen.

Hiervoor biedt Gebarentaal voor Iedereen gebarencursussen en workshops aan. Ook aan het aanbieden van een Coachingstraject voor Dove werknemers kan een onderdeel zijn van Doofvriendelijk ondernemen.

Voor de tolken/Leraren NGT:

Het kan zijn dat de tolken en leraren NGT de behoefte hebben om coaching te krijgen, bijvoorbeeld:

Voor tolken:
Heb je moeite met stemtolken? Ben je onzeker in bepaalde settings? Vind je de visualisatie nog steeds moeilijk?

Voor leraren:
Heb je moeite met lesgeven? Ben je onzeker in bepaalde situaties? Vind je de grammatica van NGT en/of NmG nog steeds moeilijk? Vind je de rolnemen, mimiek en perspectief nog steeds moeilijk? Wij, Gebarentaal voor Iedereen, geven individuele en intensieve begeleiding aan 3e en 4e jaars studenten en aan pas afgestudeerde tolken/eraren.

De inhoud van het traject coaching ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek

De behoefte en aandachtspunten van (student) tolk of (student) leraar NGT worden in kaart gebracht

  • Observatie

Er wordt gekeken naar (student) tolk of (student) leraar tijdens hun werk, wel met toestemming van klant en cursisten.

Er zal intensief geobserveerd worden en eveneens een opname gemakt worden.

  • Bespreking van het stappenplan:

Er wordt besproken welke aandachtspunten er zijn en welke oefeningen er nodig zijn. Dan wordt er een stappenplan gemaakt. Aan de hand hiervan worden er afspraken gemaakt.

  • Drie, zes of negen sessies:

Afhankelijk van de behoefte van (student) tolk of (student) leraar NGT, wordt er gekozen voor drie, zes of negen sessies. Bij elke sessies maken de (student) tolk of (student) leraar NGT filmopnames tijdens het tolken of lesgeven.

Ze kunnen dit via www.wetransfer.com (gratis) downloaden en dit naar ons te mailen. Ze ontvangen per email de aandachtspunten en tips. Wanneer het nodig is, kunnen de (student) tolk of (student) leraar NGT en Gebarentaal voor Iedereen met elkaar communiceren via Skype of Facetime.

  • Nabespreking

Om het traject af te ronden wordt er nabesproken bij Gebarentaal voor Iedereen ’s kantoor. Zo wordt er gevraagd hoe ze het hebben ervaren. Aan het einde krijgen ze een evaluatieformulier. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden en offerte.

Voor de ouders met dove/slechthorende/ESM kinderen:

Het kan zijn dat ouders de behoefte hebben om coaching te krijgen, dan komt onze medewerker van Gebarentaal voor Iedereen in de thuissituatie langs. Er wordt een intake gesprek gehouden om te bepalen welke behoefte ze hebben en welke aandachtspunten er zijn om hun eigen vaardigheid in de communicatie met hun kind te vergroten. Als de ouders bijvoorbeeld een workshop Boeken Voorlezen in NGT gevolgd hebben, zullen ze thuis ook proberen om gebarenverhalen te vertellen aan hun eigen kind(eren) die niet horend zijn.

Na de observatie krijgen de ouders tips van ons hoe ze met hun kind kunnen communiceren EN hoe ze op hun eigen tempo een spannend verhaal kunnen vertellen aan hun eigen kind(eren). Aan de hand van de observatie wordt er een stappenplan gemaakt.

De inhoud van het traject coaching ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek

De behoefte en aandachtspunten van ouder en kind worden in kaart gebracht

  • Observatie

Er wordt gekeken naar ouder en kind, hoe ze met elkaar communiceren en hoe wordt een verhaal in de Nederlands Gebarentaal (NGT) verteld. Ook wordt er gekeken hoe het kind naar het verhaal kijkt. Daarnaast wordt bekeken hoe de omgeving eruit ziet waar het verhaal in NGT verteld wordt.

  • Bespreking van het stappenplan:

Er wordt besproken welke aandachtspunten er zijn en welke oefeningen er nodig zijn, dan wordt er een stappenplan gemaakt. Aan de hand hiervan worden er afspraken gemaakt.

  • Drie, zes of negen sessies:

Afhankelijk van de behoefte van ouder en kind wordt er gekozen voor drie , zes of negen sessies. Bij elke sessie maken de ouders filmopnames tijdens het vertellen van een verhaal in NGT. Ze kunnen dit via www.wetransfer.com (gratis) downloaden en dit naar ons te mailen. De ouders ontvangen per email de aandachtspunten en tips. Wanneer het nodig is, kunnen de ouders en Gebarentaal voor Iedereen met elkaar communiceren via Skype of Facetime.

  • Nabespreking

Om het traject af te ronden wordt er nabesproken bij de ouders thuis. Er wordt gevraagd hoe ze de coaching hebben ervaren. Aan het einde krijgen de ouders een evaluatieformulier.

Duur

Het intakegesprek, de observatie, het maken van een stappenplan en de nabespreking duurt per onderdeel een uur. Net als het nakijkwerk van de opname; inclusief het geven van feedback (per mail). Het communiceren via Skype of Facetime duurt een half uur tot drie kwartier. De nabespreking duurt een uur.

Locatie

Het intakegesprek, het observatie en de nabespreking wordt gehouden bij de ouders thuis. Het maken van een stappenplan en het feedback geven van de opnames wordt bij Gebarentaal voor Iedereen’s kantoor gedaan. De opname wordt gedaan bij de ouders thuis.

Kosten:

De ouders betalen dit uit hun Persoons gebonden Budget (PGB) voor dove kinderen.

Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden en offerte.